Сегодня: Понедельник 28 ноября 2022 | EUR: 20.1360 | USD: 19.3783
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 1, 2011
Главная » Архив журнала » № 1, 2011

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Ala LITOVCENCO, Veronica VRAGALEVA
Modificări în modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională

Conform art. 104 lit. c1) din Codul fiscal, la cota zero a TVA se impozitează importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională. începînd cu 21.12.2010 a fost modificată Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte" nr. 246 din 08.04.2010, elaborată întru executarea prevederilor art. 104 lit. c1) din CF. Prezentul articol dezvăluie principalele momente care rezultă din modificările operate

Alexei SOCHIRCA
Modul de completare a Registrului maşinii de casă şi de control

Ţinerea Registrului maşinii de casă şi de control (în continuare - RMCC) este prevăzută în Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar. Pentru fiecare maşină de casă şi control pentru fiecare an sau semestru de gestiune deschide cîte un RMCC în parte. Prezentul articol, în baza unor exemple concrete, explică modul de completare a principalelor părţi componente ale RMCC: formularului de tip 3-I, formularului de tip 3-II şi formularului de tip 3-III

Ирина ЗАХАРЧЕНКО
О заполнении Декларации юридического лица о подоходном налоге за 2010 год

Данная статья на конкретных примерах раскрывает особенности заполнения Декларации юридического лица о подоходном налоге за 2010 год (по сравнению с 2009 годом). Соответствующие особенности являются следствием изменений, внесенных в Налоговый кодекс и в некоторые постановления Правительства Республики Молдова, касающиеся налогообложения доходов предприятий

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Алла ЛИТОВЧЕНКО, Вероника ВРАГАЛЕВА
о применении НДС при реализации списанного оборудования
о применении НДС и акцизов при ввозе на территорию ЗСП подакцизных товаров для презентации их на выставке
об отражении возврата подакцизных товаров в Декларации об акцизах
Игорь СТАВИНСКИЙ
об обложении НДС и документировании поставок сельхозпродукции в счет оплаты труда или арендной платы
об учете международных автотранспортных перевозок, оплаченных с опозданием, при расчете максимально допустимой суммы возмещения НДС
о невозмещении НДС по капитальным инвестициям (затратам), которые не заявлены при регистрации субъекта в качестве плательщика НДС и осуществлены до момента регистрации
о невозмещении НДС по капитальным инвестициям (затратам), не превышающим 100 000 леев и осуществленным после регистрации в качестве плательщика НДС
об обложении НДС и документировании реализации товаров, находящихся на таможенном складе
об отражении идентификационного номера физического лица в налоговой накладной
об исчислении НДС по поставкам, частично оплаченным в натуральной форме
Алена ТИМОФЕЕНКО
об исчислении НДС от облагаемой стоимости проданного переоцененного объекта основных средств
Aliona TIMOFEENCO
privind aplicarea TVA la comercializarea mijloacelor fixe, care anterior au constituit о sursă de majorare a capitalului social
privind regimul fiscal al cheltuielilor de transportare a mijlocului fix prin achiziţionarea serviciilor de la un titular al patentei de întreprinzător
Jana CIBOTARU
despre prezentarea angajaţilor nerezidenţi a Informaţiei privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri
Жанна ЧИБОТАРУ
о порядке заполнения графы 5 «Сумма заработной платы, не выплаченная в предыдущем налоговом периоде, выплаченная в отчетном году» из Информации IAL 09
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
privind lipsa scutirilor la utilizarea maşinii de casă şi de control pentru întreprinderile nou-create
privind aplicarea sancţiunilor pentru neprezentarea in termen a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit
despre aplicarea incorectă a sancţiunilor pentru prezentarea Declaraţiei privind TVA cu informaţii neautentice în cazul livrărilor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA
privind mărimea majorării de întîrziere pentru anul 2011
privind urmărirea datoriei debitoare fără efectuarea eşalonârii la stingerea obligaţiei fiscale
privind imposibilitatea comercializării citricelor şi altor fructe exotice în baza patentei de întreprinzător şi fără utilizarea MCC
Ольга ГРИНЕВИЧ
о порядке отражения в декларации формы 4-БГСС пособия по материнству
УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Alexandru NEDERIŢA, Tatiana PRISACAR
Recomandări practice privind tranziţia la noul mod de ţinere a contabilităţii în organizaţiile necomerciale

Începînd cu 1 ianuarie 2011 au intrat în vigoare Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale. În comparaţie cu practica contabilă precedentă, Indicaţiile metodice conţin un şir de prevederi noi privind ţinerea contabilităţii care, în principal, se referă la: mijloacele cu destinaţie specială, mijloacele nepredestinate, contribuţiile fondatorilor şi membrilor veniturile şi cheltuielile aferente activităţilor economice statutare, imobilizările necorporale şi corporale, stocuri şi alte active curente, fondurile organizaţiei necomerciale, conţinutul informaţiei rapoartelor financiare.

Modul de aplicare a prevederilor sus-menţionate va fi examinat în următoarele numere ale revistei „Contabilitate şi audit". în prezentul articol sînt expuse măsurile aferente tranziţiei la modul nou de ţinere a contabilităţii în organizaţiile necomerciale

Александр НЕДЕРИЦА, Татьяна ПРИСАКАР
Особенности бухгалтерского учета запасов в некоммерческих организациях

В журнале „Contabilitate şi audit" (2010, №12) были раскрыты особенности управленческого и финансового учета в некоммерческих организациях, касающиеся составления бюджета, формирования учетной политики, разработки рабочего плана счетов, ведения учета целевых средств. В продолжение темы в данной статье рассматриваются особенности учета запасов, являющегося одним из наиболее важных и трудоемких участков бухгалтерского учета в таких организациях

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Татьяна ГРИНИК
Лизинг - что год пришедший нам готовит?

3 августа 2010 года был опубликован Закон № 193 от 15.07.2010 г., внесший существенные изменения в порядок налогообложения лизинговых операций. Так, начиная с 1 января 2011 года лизинговые операции (в том числе ценности, импортируемые под лизинговые сделки) не облагаются НДС. В связи с этим автор статьи предлагает для обсуждения проблемные ситуации, связанные с налогообложением найма и лизинга. По его мнению, необложение НДС лизинговых операций, особенно сделок по операционному лизингу, может повлечь за собой пересмотр ряда договоров найма в целях оптимизации налогообложения предприятий. Кроме того, автор советует налогоплательщикам быть предельно внимательными в выявлении граней между операциями лизинга и операциями найма и аренды

Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на февраль 2011 года
Курс валют
Курс валют, установленный Национальным банком Молдовы на декабрь 2010 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса