Сегодня: Среда 7 декабря 2022 | EUR: 20.5235 | USD: 19.5156
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 5, 2012
Главная » Архив журнала » № 5, 2012

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Alexandru NEDERIŢA, Lidia FOALEA
Particularităţile contabilităţii proprietăţii publice primite în gestiune economică

În conformitate cu legislaţia în vigoare, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot transmite proprietatea publică (terenuri, mijloace fixe şi alte bunuri) în gestiunea economică a întreprinderilor de stat sau municipale, instituţiilor medico-sanitare şi altor entităţi. În prezentul articol se examinează principalele probleme care apar la contabilizarea tranzacţiilor aferente primirii proprietăţii publice în gestiune economică, utilizării şi returnării acesteia

Игорь СТАВИНСКИЙ
Налоговые и таможенные режимы при вывозе/ввозе товаров из/в ЗСП на/с остальную(ой) часть(ти) таможенной территории республики

Нередко хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность в качестве резидентов зон свободного предпринимательства (ЗСП), а также субъекты, не имеющие статус резидента ЗСП, но которые имеют договорные взаимоотношения с резидентами ЗСП, испытывают затруднения при определении своих налоговых и таможенных обязательств по операциям вывоза/ввоза товаров из/в ЗСП на/с остальную(ой) часть(ти) таможенной территории республики и документировании таких операций. В данной статье рассмотрены порядок применения НДС, акцизов, таможенной пошлины и сбора за осуществление таможенных процедур при осуществлении операций между резидентами и нерезидентами ЗСП

Людмила МИЦОВА (ГРОПА), Стелла ГУЦУ
О новых формулярах отчетов по местным сборам

В данной статье рассмотрен порядок заполнения отчетов по местным сборам, утвержденных в 2012 году

Victoria BELOUS
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice cetăţeni prin metode indirecte: noutăţi legislative

În prezentul articol sînt dezvăluite anumite aspecte ale aplicării metodelor indirecte la estimarea veniturilor persoanelor fizice în contextul modificărilor operate in Codul fiscal

Viorel DANDARA
Unele principii de determinare a pierderilor la îndeplinirea lucrărilor sau prestarea serviciilor către persoane interdependente

Autorul prezentului articol examinează particularităţile calculării costului lucrărilor şi serviciilor în scopul determinării pierderilor suportate în urma efectuării tranzacţiilor între persoane interdependente

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Людмила АБЛИНА, Марианна БУГА
О налогообложении доходов работников, занимающихся разработкой программ

В данной статье обсуждаются вопросы, касающиеся исчисления подоходного налога из заработной платы работников, занимающихся разработкой программ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Lidia FOALEA
privind modul de contabilizare a carnetelor de muncă eliberate angajaţilor
Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА
о расчете прироста капитала при продаже акций
Татьяна ГРИНИК
о документальном оформлении финансового лизинга комплекса движимого и недвижимого имущества и его частичного досрочного возврата
Игорь СТАВИНСКИЙ
о применении НДС по товарам, поставляемым в магазины duty-free
о возврате подакцизной продукции и сторнировании уплаченного акциза
о периоде возмещения НДС по экспортируемым услугам при получении предоплаты
о представлении периодической таможенной декларации по поставкам товаров в ЗСП
о применении нулевой ставки НДС по коммунальным услугам для содержания недвижимости жилого назначения
о применении НДС по товарам, произведенным взятой внаем столовой при учебном заведении
Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО, Ольга ГОЛБАН
о вычете НДС при оказании услуг по подготовке и повышению квалификации кадров
об отсутствии обязательств по НДС при продаже недвижимого имущества за пределами РМ
о регистрации в качестве плательщика НДС при экспорте услуг по договору комиссии
о праве выбора общего режима обложения подоходным налогом
о неотражении в Декларации по НДС необлагаемых поставок товаров в рекламных целях
об обложении акцизами товаров, отгружаемых в порту Джюрджюлешть
о неотражении в Декларации по НДС авансов, полученных от резидентов ЗСП
Parascovia CEBOTARENCO, Olga GOLBAN
privind nereţinerea impozitului pe venit la sursa de plată la înstrăinarea terenului de către întreprinderea individuală
privind impozitarea plăţilor achitate în folosul unui nerezident pentru serviciile acordate în 2008
privind deducerea cheltuielilor de asigurare în scopuri fiscale a unui bun luat în locaţiune
privind reţinerile aferente plăţilor pentru prestările de servicii achitate în rate
privind acordarea scutirii pentru persoane întreţinute – rude de gradul doi în linie colaterală
Людмила АБЛИНА
о предварительной уплате подоходного налога при распределении промежуточных дивидендов
об освобождении на иждивенцев
Петру ГРИЧУК, Валериу СЕВЕРИН
о признании расходов на приобретение права использования веб-хостинга
Victoria BELOUS
privind impozitarea veniturilor obţinute de către un cetăţean al RM din activitatea desfăşurată în România în calitate de membru al Consiliului de Administraţie
privind impozitarea veniturilor din pariurile sportive pe Internet
Liudmila MIŢOVA (GROPA), Stela GUŢU
privind defalcările pentru finanţarea sistemului de documente normative în construcţii
privind calcularea taxelor locale în funcţie de cotele stabilite în locul amplasării obiectelor impozabile ale contribuabililor
privind modul de plată a impozitelor şi de prezentare a dărilor de seamă pe perioada suspendării activităţii
privind achitarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială de către magazinele on-line
privind modul de întocmire a anexei la darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială de către contribuabilii care dispun de subdiviziuni
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Valeriu SEVERIN
Unele aspecte privind evaziunea fiscală a persoanelor juridice şi fizice

Autorul prezentului articol familiarizează cititorii cu modificările operate în Codul penal şi Codul Contravenţional în ceea ce priveşte sancţiunile pentru evaziunea fiscală

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
privind necesitatea utilizării de către întreprinderea individuală a MCC la comercializarea florilor proprii şi florilor importate
privind aplicarea amenzii în mărime de 25 000 lei pentru neutilizarea MCC la efectuarea tranzacţiilor băneşti în numerar
privind lipsa scutirilor aferente plăţii IVAO
privind sancţiunile aplicate pentru neplata IVAO
privind sancţiunile aplicate pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale care conţin informaţii neautentice
privind lipsa avantajelor pentru întreprinderile agricole la achitarea IVAO
Петру ГРИЧУК, Валериу СЕВЕРИН
об уплате 50-процентного штрафа за налоговое правонарушение при погашении недоимки по взносам ОГСС
о сроках и процедуре обжалования решения по делу о налоговом нарушении
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Raportarea electronică la Casa Naţională de Asigurări Sociale

Începînd cu 1 ianuarie 2012, Casa Naţională de Asigurări Sociale a lansat procesul de raportare electronică, care oferă agenţilor economici posibilitatea de a transmite Declaraţiile persoanelor asigurate pe an, precum şi Declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii utilizînd reţeaua Internet. În prezentul articol este explicat modul de funcţionare a sistemului informaţional care asigură prezentarea dărilor de seamă Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale în mod electronic

Ольга ГРИНЕВИЧ
о правах работников продаваемого предприятия
о неисчислении взносов ОГСС и ОМС от пособий при увольнении, выплачиваемых совместителям
о приостановлении действия полисов обязательного медицинского страхования
о порядке применения льготных тарифов взносов ОГСС в зависимости от официального статуса предприятия
о невозможности одновременного получения пособия по материнству и заработной платы
ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Татьяна ГРИНИК
Об инвентаризации в рознице при суммовом методе учета

Данная статья написана в продолжение статьи «Инвентаризация – практика применения», опубликованной в журнале «Сontabilitate si audit» № 12 за 2011 год

КОММЕНТАРИИ К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ
Тудор КАПША
о гарантированном минимальном размере заработной платы в реальном секторе
о разработке и утверждении штатного расписания фирмы
о работе матери в период ее нахождения в отпуске по уходу за ребенком
о получении заработной платы на карточку
об отказе выходить на работу до полного погашения задолженности по заработной плате
Tudor CAPŞA
privind efectuarea examenului medical al angajaţilor
privind zilele de sărbătoare nelucrătoare pe perioada concediului neplătit
privind răspunderea materială individuală şi colectivă deplină
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ...
Lansarea liniei fierbinți privind verificarea „Timbrului de acciz” la producţia alcoolică
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на июнь 2012 года
Курс валют
Курс валют, установленный Национальным банком Молдовы на апрель 2012 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса