Сегодня: Понедельник 28 ноября 2022 | EUR: 20.1360 | USD: 19.3783
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 2, 2022
Главная » Архив журнала » № 2, 2022

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii februarie
Павел ТОСТОГАН
Пульс февраля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Svetlana SLOBODEANU
Modul de completare a Declaraţiei VEN 12 pentru anul 2021: aspecte practice

Completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12)  a fost  întotdeauna un proces complex și laborios. Anul 2021 nu face excepție de la tradiția moldovenească „de a perfecționa și a îmbunătăți” normele fiscale, inclusiv cele aferente modului de aplicare a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător.

Luând în considerare modificările operate în actele legislative în vigoare, la expunerea modului de completare a Declarației sunt luate în consideraţie noile prevederi ale acestora. Descrierea particularităților de completare a unor rânduri din anexele la Declarație, care, în opinia autorului, sunt mai des întâlnite în practica agenților economici, este precedată de abordarea aspectelor generale legate de determinarea obligației de plată a impozitului pe venit pe parcursul anului fiscal

Елена ЯВОРСКАЯ
Коротко о существенных изменениях 2022 года

Начало 2022 года принесло многочисленные новшества, связанные с предпринимательской деятельности. Они касаются налогового законодательства (основные изменения внесены Законом № 204/2021), показателей для расчета зарплаты, налоговых и других отчетов, порядка осуществления платежей на казначейские счета и регистрации предприятий, проверки бизнеса и др.

Указанные, а также другие важные аспекты рассмотрены в данной статье

Jana GRICIUC
Particularităţile completării Dării de seamă IPC 21 în anul 2022

Potrivit art. 92 alin. (1) și (2) din CF, impozitul pe venit reţinut conform art. 6918 şi art. 88–91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile. Acesta este şi termenul-limită de prezentare la SFS a Dării de seamă IPC21. Astfel, până la data de 25.02.2022, contribuabilii urmează să prezinte darea de seamă nominalizată în care vor fi reflectate plățile efectuate și impozitul reținut din acestea în luna ianuarie.

Prin Legea nr. 204/2021 au fost operate diverse modificări în CF, inclusiv în ceea ce priveşte reținerea impozitului pe venit la sursa de plată. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol sunt examinate reglementările noi puse în aplicare începând cu 01.01.2022

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Tratamentul contabil şi fiscal al operaţiunilor de sublocaţiune

În conformitate cu prevederile art. 1270 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova, locatarul este în drept să transmită bunul închiriat în sublocaţiune sau să cesioneze locațiunea cu consimțământul locatorului.

Din punctul de vedere al aspectelor contabile şi fiscale aferente operațiunilor desfășurate în cadrul relațiilor de sublocațiune, un interes deosebit prezintă situaţia în care sublocatarul îi compensează locatarului valoarea  neamortizată a costului lucrărilor de reparație a mijloacelor fixe primite în locaţiune și transmise ulterior în sublocațiune. Întrucât modalitățile tehnice de compensare a costurilor menționate pot fi diferite,  în prezentul articol, în baza unui exemplu, sunt ilustrate variantele posibile în acest sens. Totodată, autorii abordează aspectele contabile şi implicaţiile fiscale care rezultă din operațiunile de sublocațiune atât la locatar, cât și la sublocatar

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Местные сборы в муниципии Кишинэу в 2022 году

В результате изменений и дополнений, внесенных Законом № 204/2021 в раздел VII НК, с 1 января 2022 года устанавливаемые органами местного публичного управления  ставки местных сборов не имеют максимальных (ограничительных) пределов. Другими словами, обязательства по местным сборам возникают согласно ставкам, установленным указанными органами по месту расположения объекта налогообложения. Как известно, соответствующие изменения для налогового периода 2021 года вступили в силу 14.09.2021 на основании Постановления Конституционного суда № 27/ 2021.

Решением Муниципального совета Кишинэу № 13/1 от 15.12.2021 был установлен перечень местных сборов и ставки, применяемые на территории муниципия (города) в течение налогового периода 2022 года. Комментарии к ним представлены автором в данной статье

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Valeriu SEVERIN
Restituim nerezidentului impozitul pe venit reţinut la sursă în urma prezentării ulterioare a certificatului de rezidenţă fiscală
Înregistrăm terenurile agricole ca subdiviziuni separate
Eliberăm factura fiscală pentru imobilul comercializat cu achitarea în rate
Deducem suma TVA în cazul importului de mărfuri
Oxana ZĂNOAGĂ
Privind dreptul gospodăriei ţărăneşti la reducerea cu 50 % a amenzilor calculate
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ghenadie BEJAN
Particularităţile declarării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2022
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ghenadie NEGARĂ
Compensarea diferenţei de preţ pentru gazele naturale: aspecte contabile şi fiscale

În prezentul articol este examinată situaţia în care o întreprindere, în  activitatea desfăşurată, consumă gaze naturale. Pentru luna ianuarie 2022, aceasta a primit factura fiscală aferentă livrării de gaze naturale, în care sunt indicate volumul de gaze pentru care se compensează diferenţa de preţ, dar şi mărimea compensației stabilite conform Deciziei CSE nr. 3/2022. Totodată, în factura de plată pentru gazele naturale consumate compensaţia indicată în factura fiscală este reflectată ca parte componentă a achitărilor.

În contextul celor expuse mai sus, autorul oferă explicaţii privind tratamentul contabil și fiscal al compensaţiei de care beneficiază întreprinderea nominalizată

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Понять и простить?

Летом 2021 года Налоговая служба списала переплаты по налогам  более чем 22 тысячам налогоплательщиков по причине истечения срока давности. Основанием для этого стали нормы ст. 266 НК и ПП № 221/2017, которые предписывают списать переплаты, если прошло более шести лет со дня их осуществления или возникновения.

Поскольку специально не оговорено, как определяется дата «осуществления или возникновения» переплат, действия Налоговой службы по списанию переплаты с якобы истекшим сроком давности возмутили многих экономических агентов, а некоторые из них потребовали возмещение переплаты.

Комментарии по возникшей ситуации представлены автором данной статьи

ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Александр НЕДЕРИЦА
Финансовые отчеты за 2021 год: особенности составления

В данной статье раскрыты общие положения, касающиеся составления и представления финансовых отчетов, а также основное содержание и взаимосвязь со счетами бухгалтерского учета показателей полных форм баланса и отчета о прибыли и убытках. В следующих номерах журнала будут рассмотрены подобного рода аспекты применительно к показателям отчета об изменениях собственного капитала и отчета о движении денежных средств, пояснительной записки. Кроме того, читатели ознакомятся с порядком составления пояснительной записки к финансовым отчетам за 2021 год

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на март 2022 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса