Сегодня: Четверг 12 декабря 2019 | EUR: 19.2148 | USD: 17.3404
 
Резюме
Главная » Резюме

Cristian Cristina | добавлено 19.04.2013
contabil
Contabil prin cumul, experienta de lucru- constructii, comert, turism. Cunoastrea buna PC, 1C7.7, Excel, Word.Limba rusa, engleza, greaca.
Контакты: cristiancristina78@mail.ru
Liuba | добавлено 11.09.2012
Servicii Resurse Umane si Protectia Muncii
Specialist Servicii Resurse Umane & Protectia muncii va pune la dispozitie servicii de consultanta in resurse umane, securitatea si sanatatea muncii.

Servicii de consultanta in domeniul resurselor umane
• Intocmirea Regulamentul de Ordine Interna;
• Intocmirea, incheierea si vizarea contractelor individuale de munca;
• Intocmirea dosarului de personal, obtinerea de la salariat a documentelor, actelor si declaratiilor necesare la dosar;
• Completarea carnetelor de munca ale salariatilor;
• Intocmirea documentelor ce produc modificari ale contractului individual de munca precum acte aditionale de modificare a functiei, salariului negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual de munca, decizii de incetarea a contractului individual de munca, etc.

Servicii de consultanta in domeniul protecţiei muncii

Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate a muncii, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii precum si ale locurilor de munca
Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul de securitate si sanatate a muncii
Elaborarea planul de protectie si prevenire;
• Intocmirea fisilor personale de instruire in domeniu securitatii si sanatatii muncii;
• Intocmire registrelor conform legislatiei, etc.


tel. 069263920

Контакты: 069263920
Birca Alla (Bender) | добавлено 13.04.2012
бухгалтер, гл.бухгалтер
Дата рождения:13.11.1979(32г.)
Tелефон 068-78-39-55
E-mail: info910@yandex.ru
Образование-высшее экономич.(ULIM)бухгалтер
Опыт 10 лет
Знание языков: русский родной, румынский разговорный.
Знание программ: 1С бухгалтерия.
Цель: работа приходящего бухгалтера,по совместительству
Работаю дома и как приходящий.
Контакты: 068-78-39-55
maria | добавлено 23.03.2012
contabil sef
1.1968 г.р.замужем.Имею дочь 1990 г.р.,сын 1996 г.р.
2.Проживаю по адресу:or.Chisinau,str.P.Zadnipru

ОБРАЗОВАНИЕ:

1.коледж с/х - 1987 г.
2.аграрныи университет – 1995 г.
Специальность:бухгалтер и аудиторская деятельность

ТРУДОВАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ:

С 1997 г.- 14.09.2011 - гл.бухгалтер по трем с/х организациям /производство,комерц,услуги/
совместно с 2001-2002 бухгалтер в бюджете/примария /
по совместительству 2007-2008-комерческая фирма /услуги/
c 14.09.2011 по данное время – произ-во колбасных изделий
Готова приступить к работе ….

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ:

Работаю с пр.1С-7/7, 1С-8,2 ; владею: Micr.Word ,Micr.off.Excel

Контакты: 069518755
Владимир | добавлено 05.02.2012
1С Программист
1С Программист.
Настройка, установка, обслуживание "1С:Предприятия".
Доработка "1С:Предприятия" под нужды заказчика.
1С Программист http://1c-md.com/
Контакты: 079000702
Tatiana | добавлено 28.01.2012
Contabil prin cumul
2007-2011 Colegiul financiar bancar "A.Diordita",specialitatea contabilitate, Academia de Studii Economice ,specialitatea contabilitate.Experienta de lucru : ajutor contabil la inteprindere.Caut lucru prin cumul (tinerea evidentei contabile,prezentarea darilor de seama la IFS si Fondul Social,alte functii contabile,tinerea evidentei computerizate-1C).Salariu de la 500 lei depinde de volumul de lucru .
Контакты: 079167403
Serghei | добавлено 25.07.2011
Contabil sef independent / Главный бухгалтер независимый
* Восстановление бухгалтерского учёта;
* Внедрение и сопровождение (обслуживание) бухгалтерских программ 1С Бухгалтерия 7.7.
Услуги юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам. Стаж 14 лет в аудиторской компании.
Контакты: 060411660; 079842050
Jereghi Viorica | добавлено 31.03.2011
Ajutor contabil
Curriculum vitae


Informatii personale
Nume/Prenume
Adresa
Telefon
E-mail
Cetatenie
Data locul nasterii


Educatie si formare
Perioada
Calificarea obtinuta
Nivelul de clasificare a formei de invatamint
Numele si tipul institutiei de invatanint

Perioada
Calificarea obtinuta
Nivelul de clasificare a formei de invatamint
Numele si tipul institutiei de invatamint

Perioada
Diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de invatamint

Perioada
Diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de invatamint

Perioada


Activitati extracurriculare
Numele angajatorului
Tipul activitatii
Functia sau postul ocupatJereghi Viorica Tudor
Mun. Chisinau, str. Mir. cel Batrin 29/3 ap.29
068333696
Viorica-Briliant@mail.ru
Moldoveneasca
23.08.1981 or. Chisinau
Septembrie 2010-Februarie 2011
Contabilitate generala , progr.1C vers.8.1
Cursuri
“Insula sperantei”

Septembrie2000-Iunie 2005
Economist,specializare Relatii economice Internationale
Universitatea “Perspectiva” Studii universitare

Septembrie1999-2000
Operator la masinile de calcul
Scoala profisionala nr.9 Chisinsu

Septembrie1988-1998
Studii Liceale
Liceul Berezovschii or.Chisinau

Decembrie 2009
Permis de conducere cat.”B”

2004-2010
Tucan Dumitru
Comert (pe baza de patent)
Vinzator
Centru commercial “Agromondial”


Контакты: 068333696
TATIANA, Chişinău | добавлено 16.03.2011
Contabil (ajutor contabil)

STUDII Scoala medie Popeştii de Sus r.Drochia
Perioada 1993-2004

Universitatea de Stat “Alecu Russo”, Bălţi Moldova
Perioada 2004-2009
Facultate Economie, Specialitate Contabilitate
Teza de Licenţă “Contabilitatea şi analiza consumurilor”

EXPERIENŢA ÎS „CT Moldtelecom”, or. Drochia, Moldova
Practica de Licenţă, Ianuarie 2009-Mai 2009
• Verificare documentelor primare, înregistrare şi evidenţa consumurilor de materiale
• Verificarea şi înregistrare operaţiilor aferente delegării angajaţilor
• Verificarea documentelor primare şi colectarea informaţiei pentru rapoartele fiscale
• Asistarea în înregistrarea operaţiilor contabile în programa specializată de contabilitate “Universal Accounting”
• Colectarea informaţiei contabile şi financiare şi consolidarea ei pentru efectuarea analizelor financiare de diferită natură
• Indosarierea şi arhivarea documentelor şi rapoartelor contabile

Cursuri Universitatea de Stat “Alecu Russo”, Bălţi Moldova
Perioada aprilie - mai 2006
Cursuri de Management General „Leader”
• Elaborarea Planului de business

Studii Universitatea de Stat “Alecu Russo”, Bălţi Moldova
Perioada 2009-pînă în prezent
Studii de master Facultatea Economie, Specialitate Contabilitate

ABILITĂŢI SUPLIMENTARE:

CALCULATOR: Windows XP, Microsoft Office, MS Excel, MS Word, MS Power Point, MS ACCESS, IE, Universal Accounting, 1-C Contabilitate, Internet.

LIMBI: Romana : Fluentă în scris şi oral
Rusa: Fluentă în scris şi oral
Franceza: Vorbire la nivel intermediar

PROFIL PERSONAL: Recunoscută prin calităţi interpersonale excelente, cu un simţ acut al organizării şi abilităţi de leader. Atributele personale de bază: nivelul înalt de entuziasm, dedicare pentru lucru efectuat şi atitudine profesională pozitivă.

Контакты: 069 950646 (mob); www. tonny@mail.ru
Ольга | добавлено 23.12.2010
Бухгалтер
Curriculum vitae

Informaţii personale

Nume / Prenume CONOVAL OLGA
Adresa(e) 4, str.Păcii, 6225, s.Grigorăuca, r-l Sîngerei, Republica Moldova
Telefon(-oane) Serviciu: 0-262-2-22-70
Domiciliu: 0-262-51-4-22 Mobil: 0-791-9-67-08
E-mail(uri) conovolga@mail.ru
Nationalitate(-tati) Ucrainean
Data naşterii 13.08.1980
Sex Femenin

Experienţa profesională

Locul de muncă prezent 08.2006 - prezent contabil la Filiala S.A. ”Moldtelecom” C.T. Sîngerei
Locul de muncă recent 05.2006 - 08.2006 specialist coordonator la Ministerul Finanţelor Trezoreria Teritorială Sîngerei
06.2005 - 01.2006 contabil-economist şi contabil-şef interimar la Î.M. ”Insa Trading” S.R.L.
04.2005 - 06.2005 contabil la Î.M. ”Insa Trading” S.R.L.
01.2002 - 04.2005 jurist la Î.M. ”Insa Trading” S.R.L.

Educaţie şi formare

01.2009 - Centrul de instruire din Ivancea – ţinerea lucrărilor de arhiva
08.2006 - Centrul de instruire din Ivancea – utilazarea sistemului Universal Accounting în evidenţa contabilă
09.2004 - 03.2008 Universitatea de Stat ”Alecu Ruso” din Bălţi - specializarea Finanţele şi contabilitatea firmei, specialitatea Finanţe, profilul Economie, calificarea Economist
12.2003 Курс обучения по программе Совместного Молдо-Германского предприятия “TUVQUALITAT”. Международные стандарты ИСО серии 9000:2000. Методология проведения внутренних аудитов СМК - Аудитор по внутренней проверке СМК
02.2003 Курс обучения по программе Совместного Молдо-Германского предприятия “TUVQUALITAT”. Международные стандарты ИСО серии 9000:2000. Методология разработки СМК
09.1997 - 06.2001 Universitatea de Stat ”Alecu Ruso” din Bălţi - specialitatea Drept, profilul Juridică, calificarea Jurist

Aptitudini şi competenţe personale

Posedarea limbii de stat Româna vorbire, citire, scriere la nivel avansat
Abilităţi MS Word, MS Excel, MS Office, Internet
Competente Comunicabilitate, responsabilitate, flexibilitate, capacitatea de a face concluzii, capacitatea de a analiza
Permis(e) de conducere Categoria B
Контакты: 0-791-96708
Чтобы добавить резюме, необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.

 
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
СЕМИНАРЫ

17.12.2019
Metoda liniară ca metodă alternativă de calcul a amortizării fiscale în anul 2019
20.12.2019
Линейный метод как альтернативный метод начисления налоговой амортизации в 2019 году
 
Календарь налогоплательщика
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса