Сегодня: Пятница 30 октября 2020 | EUR: 19.9400 | USD: 17.0377
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 10, 2020
Главная » Свежий номер
ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii ocotombrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс октября
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Rezoluţiunea înainte de termen a contractului de locaţiune – aspecte contabile şi fiscale
Светлана СЛОБОДЯНУ
Налоговые последствия мер и действий, вызванных пандемией Covid-19
Ghenadie NEGARĂ
Înstrăinarea dreptului de proprietate înregistrat provizoriu asupra bunului imobil în construcţie – aspecte contabile
Mihai POPOVICI
Aspecte practice privind delegarea angajatului în vederea importării unui mijloc de transport
Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
Порог существенности для основных средств превышает 6 000 леев: учет в налоговых целях
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
Грузоперевозка для нерезидента и освобождение от НДС с правом на вычет
Декларирование НДС по импорту услуг: электронный отчет или отчет на бумажном носителе
Нужно ли определять сумму вычитаемого НДС по найму пропорционально дням с момента регистрации в качестве плательщика НДС
Применение НДС на поставку комплекса услуг по аренде земельного участка и найму строений
Определение НДС к вычету, если в одном из периодов года освобожденные поставки превысили 5 % общей суммы поставок
Вычет НДС по приобретениям продуктов питания для работников, занятых в поле
Применение НДС при отчуждении недостроенного объекта
О применении сниженной ставки НДС при торговле продуктами питания на вынос
Применение НДС к услугам по строительству жилого дома
НДС по услугам облачного хранения, приобретаемым у нерезидента
Освобождение от НДС с правом вычета по поставкам для проектов помощи на основании копии письма донора, исполнителя или бенефициара
Valeriu SEVERIN
Deducem TVA în cazul reînsămânţării terenurilor agricole
Care sunt consecinţele fiscale ale emiterii încheierii privind imposibilitatea perceperii datoriei
Reflectăm în Declaraţia privind TVA serviciile procurate care urmează a fi refacturate
Dările de seamă corectate pot fi prezentate după primirea înştiinţării privind iniţierea controlului fiscal
Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU
Privind contabilizarea bunurilor utilizate pentru amenajarea vitrinelor şi a sălilor de vânzări (showroom-urilor)
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Об учете ценностей, используемых при оказании услуг
O порядке признания доходов в виде дивидендов
Roman VIERU
Rezidentul parcului IT a primit în locaţiune un autoturism: care sunt obligaţiile fiscale ale acestuia?
Care sunt obligaţiile fiscale ale rezidentului parcului IT la anularea datoriei angajatului
Petru GRICIUC
Apartamentul procurat în scopul revânzării şi vândut în anul 2019 nu reprezintă activ de capital
Certificatul de rezidență poate fi eliberat până la încasarea de la nerezident a plăţilor pentru serviciile prestate în anii precedenţi
Nu se impozitează sumele retrase din capitalul social în mărimea depusă iniţial de către un nerezident
Jana GRICIUC
Reprezintă sau nu facilitate acordată de angajator cadourile oferite angajaţilor
Cotizaţiile de membru achitate în folosul unei companii nerezidente nu se impozitează
Taxa pentru poluarea mediului se include în costul mărfurilor şi urmează a fi dedusă în scopuri fiscale
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Исчисляет или нет крестьянское хозяйство налог на недвижимое имущество при регистрации права собственности за физическим лицом
О порядке заполнения формы BIJ 17 в зависимости от месторасположения подразделений налогоплательщика
О заполнении формы BIJ 17 при владении объектом налогообложения в течение неполного налогового года
Как исчислить налог на недвижимое имущество для земельного участка сельскохозяйственного назначения без строений
Mihai POPOVICI
Privind impunerea cu impozitul pe avere a garajului pentru transportul individual al persoanei fizice
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Accesarea datelor din contul personal de asigurări sociale – oportunităţi noi
Клара СОРОЧАН
Декларируем стоимость талонов на питание в таблице № 3 Отчета IPC 18
ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU, Angela CHIŞLARU
Model de politici contabile în agricultură
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Андрей ТЭРЫЦА
Фактический и номинальный управляющие
Tudor GLADII
Pe scurt despre noua Lege nr. 75/2020 din domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
Остаточная стоимость основных средств и налоговая амортизация
Елена АВДЕЕВА
Удерживать ли алименты из стоимости талонов на питание
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на ноябрь 2020 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Ноябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса