Сегодня: Субота 15 августа 2020 | EUR: 19.7864 | USD: 16.7051
 
"Contabilitate şi audit" № 11, 2019
Главная » Архив журнала » № 11, 2019 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii noiembrie

Politica fiscală şi vamală pe anul 2020 a fost elaborată

 

Proiectul de lege1 privind politica fiscală şi vamală pe anul 2020, propus de către Ministerul Finanţelor pentru consultări publice, conţine următoarele prevederi principale:

■ acordarea posibilităţii de alegere a metodei de calculare a amortizării activelor imobilizate în scopuri fiscale pe parcursul anului 2019 (conform articolelor 26 şi 27 din CF în redacţia în vigoare până la 31.12.2018 sau conform art.  261 din CF);

■ acordarea dreptului de deducere a tuturor plăţilor efectuate salariaţilor (ajutorul material cu ocazia sărbătorilor naţionale, zilelor de naştere etc.) sau în folosul acestora (abonamentele la sala de sport, cheltuielile ce ţin de hrana şi transportul organizat peste plafoanele stabilite de Guvern etc.), din care au fost calculate obligaţiile fiscale ca în cazul salariilor;

■ oferirea dreptului de deducere a cheltuielilor pentru transportarea şi hrana lucrătorilor zilieri;

■ permiterea spre deducere în scopul impozitării a datoriilor compromise cu termenul de prescripţie expirat în sumă de până la 1 000 lei;

■ excluderea plafonului de deducere a amortizării autoturismelor valoarea cărora depăşeşte 200 000 lei;

■ modificarea modalităţii de impozitare a donaţiilor. Din donaţiile efectuate în folosul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător se va efectua reţinerea finală a impozitului pe venit în mărime de 6 %;

■ substituirea bazei impozabile aferente regimului fiscal pentru agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IVAO) din venitul operaţional în venituri totale, cu excluderea unor categorii de venituri (subvenţii, dobânzi, dividende, plusuri de active constatate la inventariere etc.);

■ implementarea unui nou regim fiscal pentru persoanele fizice care colectează produse agricole şi le comercializează agenţilor economici;

■ majorarea de la 7 % la 12 % a cotei impozitului pe venit reţinut în prealabil la sursa de plată conform art. 90 din CF;

■ modificarea termenului de achitare a TVA pentru serviciile importate de la data efectuării plăţii pentru importul de servicii la data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc importul de servicii sau achitarea lor;

■ implementarea mecanismului de taxare inversă cu TVA a proprietăţii întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate (începând cu 1 ianuarie 2020), a proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate (începând cu 1 ianuarie 2021). Astfel, în cazul procurării unor astfel de bunuri, cumpărătorul calculează şi achită suma TVA la buget, având dreptul la deducere;

■ modificarea termenului de achitare a accizelor de la momentul expedierii mărfurilor din antrepozitul fiscal la data de 25 a lunii următoare celei în care marfa accizată a fost scoasă din antrepozitul fiscal;

■ acordarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, precum şi Ministerului Economiei şi Infrastructurii a împuternicirilor de stabilire a normelor de perisabilitate pentru anumite produse accizabile;

■ anularea obligaţiei de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale;

■ stabilirea termenului unic de declarare şi achitare a impozitului pe bunurile imobiliare – data de 25 septembrie.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.