Сегодня: Среда 7 декабря 2022 | EUR: 20.5235 | USD: 19.5156
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 7, 2020
Главная » Архив журнала » № 7, 2020

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii iulie
Павел ТОСТОГАН
Пульс июля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU
Subvenţionarea dobânzilor la creditele bancare şi/sau nebancare: modul de acordare, contabilizare şi impozitare

La data de 01.05.2020, a intrat în vigoare Programul de subvenţionare a dobânzilor. Dat fiind acest fapt, prin Ordinul MF nr. 66/2020 a fost aprobat Regulamentul care stabileşte modul de solicitare, acordare, documentare și determinare a subvențiilor aferente dobânzilor la creditele contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020.

În prezentul articol sunt examinate aspectele generale aferente primirii, utilizării, contabilizării şi impozitării subvențiilor aferente dobânzilor. Întrucât modul de contabilizare a operaţiunilor respective nu este reglementat expres sub aspect normativ, autorii recomandă aplicarea în acest scop a prevederilor SNC „Capital propriu şi datorii” privind recunoaşterea, primirea şi decontarea subvenţiilor. Totodată, sunt dezvăluite particularităţile determinării, contabilizării și impozitării operaţiunilor de subvenţionare a dobânzilor pentru creditele primite în monedă națională și în valută străină

Iuliana ŢUGULSCHI, Victoria BELOUS
Livrarea mărfurilor cu plata contra ramburs: probleme şi recomandări

Condițiile actuale, generate de criza pandemică, impun entitățile să identifice forme noi de livrare a mărfurilor către cumpărătorii - persoane fizice. Una dintre acestea o constituie livrarea mărfurilor prin intermediul persoanelor juridice terțe care efectuează transportarea. De regulă, o astfel de livrare presupune plata contra ramburs, aplicată, în special, în cadrul comerțului electronic.

În contextul celor menţionate mai sus, vânzătorii se confruntă cu mai multe neclarităţi care împiedică  desfăşurarea tranzacțiilor: cum urmează a fi documentată vânzarea mărfurilor, dacă livrarea acestora o efectuează persoana juridică terță; cine urmează să emită bonul fiscal: vânzătorul sau persoana juridică terţă care transportă marfa către cumpărător; care este tratamentul contabil al operaţiunilor de livrare a mărfurilor prin intermediul persoanei juridice terțe care participă la decontări.

În prezentul articol sunt examinate aspectele contabile și fiscale ale livrărilor de mărfuri către persoanele fizice, efectuate prin intermediul unei persoane juridice terțe, cu plata contra ramburs, precum și discrepanţele existente în cadrul legal, în vederea identificării  soluțiilor posibile în acest sens

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
О порядке вычета НДС при превышении норм расхода топлива
О подтверждении освобождения от НДС с правом вычета при поставках для проектов технической помощи
О вычете НДС от суммы превышения лимита расходов на питание работников
О неприменении НДС при найме жилья у нерезидента
Igor LAZARI, Natalia ARHILEI
Privind aplicarea TVA în cadrul procedurii de faliment
Roman VIERU
Privind obligaţiile fiscale aferente cesionării contractului de leasing operaţional
Jana GRICIUC
Privind prezentarea dării de seamă de către persoana fizică care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei
Privind aplicarea impozitului pe venit în cazul donaţiilor efectuate în formă nebănească
Privind reţinerea impozitului pe venit la înstrăinarea de către organizaţia necomercială a unui imobil
Valeriu SEVERIN
Privind tipurile de reţineri aferente plăţilor efectuate persoanei fizice în baza contractului de prestări servicii
Privind practicarea activităţii independente de către o persoană fizică angajată după revenirea în ţară
Privind beneficierea de scutiri de către o persoană fizică angajată după revenirea în ţară
Privind limita neimpozabilă la efectuarea donaţiilor către persoanele fizice
Petru GRICIUC
Privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată la procurarea terenului agricol de la o persoană fizică
Privind obligativitatea reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată la procurarea mărfurilor de la deţinătorii de patentă cu genul de activitate „comerţ cu amănuntul”
Privind neaplicarea sancţiunilor în cazul plăţilor efectuate furnizorilor, care depăşesc 100 000 de lei lunar
Privind obligaţiile fiscale ale persoanei fizice aferente transmiterii în chirie a bunurilor altor persoane fizice şi juridice
Privind obligaţiile fiscale ale persoanei fizice aferente vânzării unui autoturism la un preţ mai mic decât cheltuielile de achiziţie suportate
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
О порядке уплаты сбора за комплексный объект торговли при его частичном функционировании
О пересдаче отчета по местным сборам за I квартал в связи с установлением нулевой ставки
О порядке применения увеличенной ставки сбора для розничных торговых единиц
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ghenadie BEJAN
Privind declararea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă
Privind declararea indemnizaţiei pentru prevenirea îmbolnăvirilor
Privind calcularea şi achitarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi/sau boli profesionale
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Елена ЯВОРСКАЯ
Налогообложение зарплаты в 2021 году

С 1 января 2021 г. начисление налогов по зарплате концептуально поменяется. Соответствующие изменения внесены Законом № 60/2020, опубликованным в апреле нынешнего года.

В данной статье рассмотрены: изменения в правилах начисления и удержания взносов ОМС; особенности исчисления налогов от зарплаты брутто и нетто; налоговые последствия  по зарплатам брутто и нетто; законен ли метод нетто и как к нему перейти; применим ли метод нетто при расчете средней зарплаты, ожидаемые изменения в программах учета и в некоторых формах отчетов и др.

ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ В НСБУ
Александр НЕДЕРИЦА
Новое в формировании учетных политик

С 01.01.2020 вступили в силу изменения, внесенные в НСБУ и в Общий план счетов бухгалтерского учета, которые должны учитываться при формировании (пересмотре) учетных политик.

В данной статье раскрыты изменения, касающиеся как общих правил формирования, изменения и представления учетных политик в финансовых отчетах, так и перечня элементов учетных политик, основанных на новых положениях нормативных актов. Кроме того, представлен образец учетных политик, составленный с учетом требований Закона № 287/2017, а также действующих положений НСБУ и Общего плана счетов

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Svetlana SLOBODEANU
Deducerea creanţelor compromise – un drept limitat în timp?

Dreptul contribuabilului de a deduce o creanță care, cel mai probabil,  nu va putea fi încasată reprezintă un subiect important și discutabil  de mai multă vreme. Definiția datoriei compromise se regăseşte în art. 5 pct. 32) din CF şi, după o pauză de mai mulți ani,  în anul 2020 această normă a suferit unele modificări.

Autorul prezentului articol exemplifică normele fiscale de calificare a creanţelor drept datorii compromise. Întrucât CF nu conține reglementări privind componența documentelor justificative pentru astfel de cazuri, sunt oferite recomandări în acest sens. Dintre alte aspecte problematice abordate în articol menționăm cele ce vizează obligația contribuabilului de a demonstra că debitorul–persoana fizică decedată nu are moștenitori, determinarea perioadei în care contribuabilul are dreptul de a deduce o creanță casată care a devenit compromisă într-un anumit moment de timp, necesitatea emiterii documentului care confirmă apariția circumstanțelor ce califică creanța drept compromisă pe numele unei entități interesate concrete

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU, Tatiana ŞEVCIUC, Vadim COJOCARI
Particularităţile evaluării şi contabilizării produşilor obţinuţi de la juninci

În numărul precedent al revistei a fost elucidat modul de contabilizare a junincilor în perioada de pregătire a acestora pentru a fi utilizate după destinație. Întru dezvăluirea în continuare a acestei problematici, autorii prezentului articol răspunsuri la următoarele întrebări: care este modul de aplicare a prevederilor actelor normative privind evaluarea și contabilizarea produșilor obținuți de la juninci; ce model de politici contabile aferente subiectului dat poate fi selectat de entităţile agricole. Totodată, în baza unui exemplu, este ilustrat modul de aplicare a modelului selectat de politici contabile, cu specificarea priorităților și neajunsurilor acestuia

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Любовь МУРСА
Прекращение трудовых отношений: основания и порядок действий

Прекращение индивидуального трудового договора (ИТД) прерывает/завершает ранее возникшее трудовое правоотношение. Общие основания прекращения ИТД установлены в ст. 81 ТК. Так, ИТД между работодателем и работником расторгается по следующим причинам: по инициативе работника, по инициативе работодателя, по письменному соглашению сторон, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

Для правомерного прекращения трудовых отношений необходимо одновременное наличие трех обстоятельств: существование законного основания для прекращения трудовых отношений; соблюдение порядка прекращения ИТД по определенному основанию; издание юридического акта о прекращении ИТД приказа (распоряжения, решения, постановления).

Учитывая вышесказанное, автор данной статьи раскрывает особенности прекращения трудовых отношений в различных ситуациях

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на август 2020 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса