Курс НБМ на: 02.02.2023 - Четверг
EUR: 20.5199
USD: 18.8385
16.01.2023Фирма «Contabil-Service» приглашает на off-line/on-line семинары «Особенности составления годового финансового отчета и Декларации о подоходном налоге за 2022 год. Применение налогового законодательства в 2023 году»:ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ
Актуальные темы
2022-12
Depistarea şi sancţionarea cazurilor de achitare a salariilor „în plic”: acţiuni ale autorităţii fiscale
Drept cauză principală a fenomenului salariilor achitate neoficial, denumite şi salarii ,,în plic”, poate fi considerată intenția angajatorilor de a minimiza obligațiile fiscale aferente salariilor achitate angajaţilor. În astfel de situații angajatorii, urmărind interese financiare proprii, calculează impozitele salariale doar din partea oficială a salariilor, partea neoficială a acestora fiind achitată „în plic”. Întrucât salariile oficiale declarate de către angajatori sunt mici, angajații se confruntă cu sume diminuate ale concediilor anuale, diverselor indemnizații, precum şi ale viitoarelor pensii. Evident, achitarea salariilor ,,în plic” implică anumite riscuri și pentru angajatori. Astfel, aceştia nu dispun de suficiente pârghii pentru a responsabiliza angajații față de munca prestată și rezultatele obținute, sunt lipsiţi de posibilitatea legală de a recupera pe deplin eventualele pagube cauzate de către angajaţi și, nu în ultimul rând, riscă aplicarea amenzilor și a altor sancțiuni în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. În contextul celor menţionate mai sus, autorii prezentului articol examinează cazuri din practică referitoare la estimarea fondului de salarizare diminuat în rezultatul aplicării salariului ,,în plic”, la sursele de estimare și probele aferente
2022-12
Электронные подписи в «новой обложке»
10 декабря 2022 года вступил в силу новый нормативный акт, заменивший Закон об электронной подписи и электронном документе № 91/2014. Данный закон в последнее время был достаточно актуальным благодаря постоянно расширяющемуся перечню электронных услуг, предоставляемых государством. Первопроходцем в этой области можно считать изданный в 2004 году и утративший силу в 2014 году Закон об электронном документе и цифровой подписи № 264/2004.Теперь применение электронной подписи будет регулировать закон с совсем иным названием: Закон об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022. В контексте вышесказанного автор статьи раскрывает, в частности, новые предметы законодательного регулирования, правила взаимного признания электронных подписей, виды электронной печати, правовой режим электронного документа и особенности организации электронного документооборота, переходные положения нового закона
2022-09
Care sancţiuni pot fi aplicate pentru diminuarea obligaţiilor depistată în cadrul controlului fiscal
În cadrul controlului fiscal s-a constatat că pentru perioadele septembrie 2018 şi februarie 2019 entitatea a declarat la SFS în cuantum diminuat contribuţiile de ASSO, primele de AOAM şi impozitul pe venit din salariu. Ce sancţiuni vor fi aplicate entităţii pentru diminuarea obligaţiilor fiscale într-o astfel de situaţie?
2022-09
Se aplică sau nu sancţiuni pentru încălcările depistate în cadrul controlului fiscal repetat
În cadrul controlului fiscal repetat efectuat la o entitate au fost depistate unele încălcări. Se vor aplica sau nu careva sancțiuni faţă de entitate într-o astfel de situaţie?
Смотреть больше
Самые читаемые статьи
2022-12
Учет и налогообложение компенсации процентов для предприятий сектора МСП
Бизнес и гражданское общество, да и государство в целом, переживают далеко не легкие времена. Объявленное почти три года назад чрезвычайное положение постоянно продлевается по разным причинам. Тем не менее правительство старается облегчить в какой-то степени положение некоторых категорий предприятий и граждан. Так, в начале ноября было утверждено Положение о порядке компенсации процентных ставок по банковским и/или небанковским инвестиционным кредитам по договорам, заключенным малыми и средними предприятиями. В данной статье рассмотрены основные аспекты указанного Положения, порядок его применения, а также особенности учета и налогообложения полученных компенсаций
2022-12
Порядок применения конвенций при осуществлении выплат в адрес нерезидентов
Договор (соглашение, конвенция) об избежании двойного налогообложения – это двустороннее международное соглашение, призванное регулировать вопросы прямого налогообложения доходов и имущества компаний и физических лиц–резидентов одного государства на территории другого. Положения международных договоров превалируют над налоговым законодательством Республики Молдова, а в случае различных ставок налогообложения в международных договорах и в национальном налоговом законодательстве применяются более благоприятные ставки. Поскольку на практике не всегда предприниматели или бухгалтеры знают, как правильно использовать соответствующие конвенции, в данной статье освещены вопросы, касающиеся налогообложения доходов и применения положений конвенций в отдельных ситуациях
2022-12
Ajustarea amortizării la reevaluarea şi deprecierea activelor
Mulți specialiști sunt de părere că aspectele principale ale contabilizării deprecierii activelor sunt similare cu cele ale reevaluării activelor. Însă, deprecierea, având anumite asemănări cu reevaluarea, se caracterizează prin particularități semnificative mai ales în ceea ce privește ajustarea amortizării. În continuarea articolului (începutul citiţi în numărul precedent al revistei) sunt expuse principalele deosebiri dintre regulile de contabilizare a deprecierii şi a reevaluării activelor. Printre altele, este vorba despre recunoașterea pierderii din deprecierea activului contabilizat la valoarea contabilă, recunoașterea pierderii din deprecierea activului contabilizat la valoarea reevaluată, reluarea pierderii din deprecierea activului
2022-11
Порядок применения конвенций при осуществлении выплат в адрес нерезидентов
Договор (соглашение, конвенция) об избежании двойного налогообложения представляет собой двустороннее международное соглашение, призванное путем принятия согласованных правил регулировать вопросы прямого налогообложения доходов и имущества компаний и физических лиц – резидентов одного государства на территории другого. Как установлено в ст. 793 НК, положения международных договоров превалируют над налоговым законодательством Республики Молдова и в случае наличия различных ставок налогообложения в международных договорах и в национальном налоговом законодательстве применяются более благоприятные ставки налогообложения. Поскольку на практике не каждый предприниматель или бухгалтер знает, как правильно применять конвенции об избежании двойного налогообложения, в данной статье освещены вопросы, касающиеся налогообложения доходов нерезидентов и правильного применения конвенций в соответствующей области
2022-11
Contabilizăm operaţiunile aferente locaţiunii spaţiilor aflate în proprietate comună
În prezenta publicație este examinată situația în care o entitate, împreună cu altă entitate, dețin în proprietate comună un bun imobil (centru comercial). Cotele-părţi ale celor doi coproprietari constituie, respectiv, 1/3 şi 2/3. Ambele entităţi intenționează să transmită în locațiune mai multor locatari spațiile/suprafeţele din incinta centrului comercial. Întrucât actele normative naționale nu reglementează expres aspectele contabile în astfel de situaţii, autorul explică cum vor fi contabilizate de către coproprietari operațiunile aferente transmiterii în locațiune a spațiilor/suprafețelor aflate în proprietate comună
« Февраль 2023 «
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
истекает срок сдачи отчетности
истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
Наши рубрики